Tag: laglagbala

BALAng Araw…

Anim na taon. Simula pa lang daw ang Tuwid na Daan. Madami pa tayong kakaining bigas para makamit ang tunay na ginhawa. Sana hindi lang pinagpapapatay (sa gutom o sa dahas) ang ating mga magsasaka.